Sündmused
Võta ühendust
Lahtiolekuajad

Vääna raamatukogu avatud! 
Tabasalus ja Harkus jätkub kontaktivaba laenutus.

Koostööprojekt „Aitan lapsi lugema“ on motoks „Rohkem ruumi mõtlemisele“. Projekt on suunatud lasteaia viimase rühma lastele ja kestab terve õppeaasta — sügisest kevadeni.

Lapsed käivad kord nädalas väikestes rühmades (1/2 rühma kaupa) raamatukogutunnis, tunni lõppedes valivad ja laenutavad koju endale huvipakkuvaid raamatuid. Kojulaenutuse kaudu on projektiga seotud ja kaasatud ka lapsevanemad, kellele loodame oma tegevusega olla toeks laste lugemishuvi ja -oskuse arendamisel. Lapsed aga õpivad enne kooliaega lugeja-laenutaja iseseisvat rolli.

Raamatukogutund on üles ehitatud eesmärgiga tekitada lastes aktiivset lugemishuvi, ärgitades neis kaasamõtlemissoovi, arendades kuulamisoskust ja eneseväljendust. Igas tunnis loetakse lastele ette väike lugu ja arutletakse loetu üle. Arutelu juht kasutab tunni läbiviimisel lastega filosofeerimise metoodikat.

Lastega filosofeerides kujundame nende analüüsi- ja argumenteerimisoskust, kriitilist mõtlemist ning rääkimis- ja suhtlemiskultuuri. Lastega filosofeerimise peamisteks eesmärkideks on, et lapsed õpiksid iseseisvalt mõtlema, põhjendama ja kuulama.

Raamatukoguhoidja Lembi Oper on lastega filosofeerimise metoodikat õppinud Tartu Ülikoolis Egle Säre juhendamisel läbi viidud kursustel 2019. aastal.